Biedronka to ludzie
Kodeks Postępowania Grupy Jerónimo Martins  
21.08.2020
Czytaj więcej
Biedronka to ludzie
Zobowiązania Grupy JM
20.08.2020
Nasze globalne zobowiązania na lata 2018-2020*Czytaj więcej
Biedronka to ludzie
Raport CSR - rozdziałBiedronka to ludzieCzytaj więcej
Biedronka społecznie
Polityka wspierania społeczności lokalnych
20.08.2020
Grupa Jerónimo Martins ma pełną świadomość faktu, że długofalowy zrównoważony rozwój działalności to wyzwanie, którego nie można oddzielić od związanego z nim poczucia odpowiedzialności oraz aktywnego wkładu w dobrobyt lokalnych społeczności, w których firma działa Czytaj więcej
Biedronka społecznie
Zobowiązania Grupy JM
20.08.2020
Nasze globalne zobowiązania na lata 2018-2020*Czytaj więcej
Biedronka społecznie
Raport CSR - rozdziałBiedronka społecznieCzytaj więcej
Biedronka a środowisko
Polityka Środowiskowa
20.08.2020
Poszanowanie dla środowiska naturalnego w ramach wzrostu i rozwoju działalności w krajach, w których spółki prowadzą działalność, jest obszarem priorytetowym dla Grupy Jerónimo Martins i jej podmiotów, które dążą do promowania zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsu...Czytaj więcej
Biedronka a środowisko
Zobowiązania Grupy JM
20.08.2020
Nasze globalne zobowiązania na lata 2018-2020*Czytaj więcej
Biedronka a środowisko
Raport CSR - rozdział
20.08.2020
Biedronka a środowiskoCzytaj więcej
Biedronka a środowisko
Biedronka przystępuje do Polskiego Paktu PlastikowegoCzytaj więcej