Jakość w Biedronce
Zobowiązania Biedronki na lata 2021-2023
06.09.2022
Czytaj więcej
Partnerzy handlowi Biedronki
Zobowiązania Biedronki na lata 2021-2023
06.09.2022
Czytaj więcej
Biedronka a środowisko
Polityka Środowiskowa
06.09.2022
Poszanowanie dla środowiska naturalnego w ramach wzrostu i rozwoju działalności w krajach, w których spółki prowadzą działalność, jest obszarem priorytetowym dla Grupy Jerónimo Martins i jej podmiotów, które dążą do promowania zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsu...Czytaj więcej
Partnerzy handlowi Biedronki
Polityka Zrównoważonego Pozyskiwania Zasobów
06.09.2022
Aktywnie dążymy do wdrażania inicjatyw, których celem jest ochrona środowiska i bioróżnorodności na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym, w ramach relacji z naszymi dostawcami.Czytaj więcej
Partnerzy handlowi Biedronki
Raport CSR - rozdział
06.09.2022
Zrównoważony łańcuch dostawCzytaj więcej
Raport zrównoważonego rozwoju
Raport zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka za 2021 rok „Biedronka dla dobra wspólnego”Zdajemy sobie sprawę, że zarówno przez skalę, jak i naturę naszej działalności wywieramy na nasze otoczenie ogromny wpływ. Czujemy się odpowiedzialni za to, by rozwijać nasz biznes w sposób zrównoważony, z poszanowaniem wszystkich naszych partnerów i współpracowników ora...Czytaj więcej
Jakość w Biedronce
Oznakowanie produktów systemem Nutri-Score
06.09.2022
Biedronka od 16 sierpnia 2021 roku zaczęła oznaczać produkty systemem Nutri-Score. To oparta na naukowych dowodach skala oznaczania żywności, która pomoże klientom w podejmowaniu świadomych wyborów żywieniowych. Blisko 60 produktów oznaczyliśmy do końca 2021 roku.Czytaj więcej
Partnerzy handlowi Biedronki
Dbamy o dobrostan zwierzątW ramach marek własnych wprowadzamy produkty spełniające kryteria dobrostanu zwierząt przewyższające standardy rynkowe. Jednocześnie prowadzimy ciągłe działania edukacyjne, których celem jest uwrażliwianie klientów na to jaką wagę mają warunki, w których hodowane są zwie...Czytaj więcej
Partnerzy handlowi Biedronki
Walka z wylesianiemProblem wylesiania jest nierozerwalnie związany z globalnym zapotrzebowaniem na towary rolne i karczowaniem lasów celem pozyskiwania ziemi pod uprawę, przede wszystkim na potrzeby produkcji oleju palmowego, soi, wołowiny i miazgi drzewnej (jako surowca do pakowania). Sza...Czytaj więcej
Partnerzy handlowi Biedronki
Jakość produktów niespożywczychTroska o jakość naszych marek własnych nie kończy się na żywności. Dbamy również o najwyższą jakość naszych produktów niespożywczych (non-food). Współpracujemy ściśle z niezależnymi jednostkami badawczymi, certyfikacyjnymi i inspekcyjnymi.Czytaj więcej