Biedronka a środowisko
Polityka Środowiskowa
06.09.2022
Poszanowanie dla środowiska naturalnego w ramach wzrostu i rozwoju działalności w krajach, w których spółki prowadzą działalność, jest obszarem priorytetowym dla Grupy Jerónimo Martins i jej podmiotów, które dążą do promowania zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsu...Czytaj więcej
Biedronka to ludzie
Kodeks Postępowania Grupy Jerónimo Martins  
06.09.2022
Czytaj więcej
Biedronka to ludzie
Zobowiązania Biedronki na lata 2021-2023
06.09.2022
Czytaj więcej
Jakość w Biedronce
Zobowiązania Biedronki na lata 2021-2023
06.09.2022
Czytaj więcej
Partnerzy handlowi Biedronki
Polityka Zrównoważonego Pozyskiwania Zasobów
06.09.2022
Aktywnie dążymy do wdrażania inicjatyw, których celem jest ochrona środowiska i bioróżnorodności na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym, w ramach relacji z naszymi dostawcami.Czytaj więcej
Raport zrównoważonego rozwoju
Raport zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka za 2021 rok „Biedronka dla dobra wspólnego”Zdajemy sobie sprawę, że zarówno przez skalę, jak i naturę naszej działalności wywieramy na nasze otoczenie ogromny wpływ. Czujemy się odpowiedzialni za to, by rozwijać nasz biznes w sposób zrównoważony, z poszanowaniem wszystkich naszych partnerów i współpracowników ora...Czytaj więcej
Aktualności
Przeciwdziałanie niedożywieniu
06.09.2022
W Polsce każdego roku marnuje się blisko 5 milionów ton żywności. Najwięcej, prawie 3 miliony ton, wyrzucanego jedzenia pochodzi z gospodarstw domowych. W ponad 65% przypadków żywność wyrzucana jest z powodu zepsucia. Wierzymy, że nasza sieć może to zmienić dzięki przemy...Czytaj więcej
Biedronka to ludzie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
06.09.2022
W 2021 roku nasza firma była bezpiecznym miejscem pracy. Przestrzegaliśmy nie tylko wszystkich państwowych wytycznych i przepisów, ale wprowadziliśmy własne, często bardziej rygorystyczne instrukcje i zasady.Czytaj więcej
Biedronka to ludzie
Programy wsparcia i benefity pozapłacowe
06.09.2022
Otaczamy opieką blisko 80 000 pracowników oraz około 70 000 ich dzieci, oferując im około 20 różnorodnych programów wsparcia, których założenia zostały określone w odniesieniu do, istniejącego na mocy prawa, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nasi pracownicy – to...Czytaj więcej
Jakość w Biedronce
Oznakowanie produktów systemem Nutri-Score
06.09.2022
Biedronka od 16 sierpnia 2021 roku zaczęła oznaczać produkty systemem Nutri-Score. To oparta na naukowych dowodach skala oznaczania żywności, która pomoże klientom w podejmowaniu świadomych wyborów żywieniowych. Blisko 60 produktów oznaczyliśmy do końca 2021 roku.Czytaj więcej