Codziennie odpowiedzialni

Codziennie odpowiedzialni

Zdajemy sobie sprawę, że zarówno przez skalę, jak i naturę naszej działalności wywieramy na nasze otoczenie ogromny wpływ. Czujemy się odpowiedzialni za to, by rozwijać nasz biznes w sposób zrównoważony, z poszanowaniem wszystkich naszych partnerów i współpracowników oraz środowiska. Mamy siłę, determinację i możliwości, by przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki i pozytywnie wpływać na naszych klientów, pracowników, dostawców i całe łańcuchy dostaw, a także na społeczność lokalną, w której funkcjonują nasze sklepy i centra dystrybucyjne.

W 25-lecie działalności opublikowaliśmy nasz pierwszy raport zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka – POBIERZ RAPORT CSR za lata 2018-2019

Raport zrównoważonego rozwoju za lata 2018-2019 do pobrania

Raport zrównoważonego rozwoju za lata 2018-2019 do pobrania

Publikacja ta to nasz pierwszy raport zrównoważonego rozwoju opublikowany w Polsce, dodatkowo w roku 25-lecia działalności sieci, opisujący w tak kompleksowy sposób nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W tej publikacji znajdą Państwo wiele przykładów działań, które zainicjowaliśmy wiele lat temu i które ciągle są kontynuowane. Zrównoważony rozwój, zarówno całej Grupy Jerónimo Martins, jak i sieci Biedronka, opiera się na pięciu filarach – promocji zdrowych nawyków żywieniowych, trosce o środowisko, zrównoważonym łańcuchu dostaw, wsparciu lokalnych społeczności oraz odpowiedzialności wobec pracowników. W ramach każdego z tych filarów mamy wyznaczone jasne priorytety. Zależy nam, aby nasze działania były mierzalne – co trzy lata stawiamy sobie konkretne cele dotyczące naszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu: co chcemy osiągnąć i co chcemy zmienić. Postęp w realizacji celów prezentujemy na stronie korporacyjnej www.jeronimomartins.com/en/responsibility, w raportach rocznych Grupy Jerónimo Martins, a od tego roku także w raportach zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka.
Czytaj więcej